Alle artikler

Risiko ved lånebasert crowdfunding

Av Elias Magan, Senior Analytiker i Monner Crowd | Publisert 25.06.21

Hva slags risiko er det ved lånebasert crowdfunding?

Som investor i lånebasert crowdfunding låner man ut penger til bedrifter. Monner Crowd fokuserer på lån til eiendomsselskaper som trenger finansiering for å gjennomføre prosjektene sine. Renten bedriften betaler er avkastningen på investorens investering. 

På lik linje som en bank som låner ut penger, er det alltid en risiko for at selskapet ikke tilbakebetaler deler eller hele lånet. 

Risikoen for en investor eller långiver er avhengig av to faktorer: Hvor stor sannsynlighet det er for at selskapet misligholder lånet, og hvor mye som går tapt om lånet blir misligholdt. 

Den første går ut på selskapets evne til å betjene lånet. God likviditet og soliditet er faktorer som er positive, i tillegg til nøkkelpersonenes erfaring i den spesifikke bransjen. 

Hvor mye som går tapt om lånet misligholdes er avhengig av sikkerheten. Typisk stilles det sikkerhet i fast eiendom. Belåningsgraden for eiendommen er avgjørende for hvor mye som kan gå tapt, i tillegg til hvilken prioritet pantet har. 

Les mer om andre sine erfaringer ved bruk av crowdfunding.

Under skal vi gå gjennom hvordan Monner Crowd bidrar til å begrense risikoen for investorer.


6 måter Monner Crowd bidrar til å redusere risiko

1. Alle lånecaser og selskap går gjennom en risikovurdering av en kundeansvarlig

Når en bedrift ønsker lån via Monner Crowd vil en kundeansvarlig gjøre en vurdering av prosjektet og selskapet. Her ser vi på en rekke risikofaktorer både på selskapets evne til å betjene lånet, men også på sikkerheten som kan stilles for lånet. 

2. Alle lån som legges ut på plattformen er gjennomgått og godkjent av en komite

Før et lån kan legges ut på plattformen må saken godkjennes av en komite. Her gjennomgås prosjektet, selskapet og risikofaktorer. Dette er for å sikre at det er gjort et godt arbeid rundt risikovurdering. Komiteen består av kompetente og erfarne medarbeidere. 

Registrer deg som investor her.

3. Prosjekter deles opp i faser

Eiendomsprosjekter deles ofte opp i flere lånefaser. Dette gjør at selskapet ikke belåner verdiene for høyt, samtidig som en kan sikre at det er fremgang i prosjektet for hver fase. Selskapet låner altså ikke opp alt med en gang, men får lån i flere faser. Noe som også sparer selskapet for noe rentekostnad. Dette er med på å bidra til lavere risiko for investorene og sparte kostnader for selskapet. 

4. Låntaker må stille sikkerhet for lånet

For at et lån skal legges ut på plattformen må selskapet stille noe sikkerhet for lånet. Dette er for å redusere risikoen for investorene som låner ut penger. 

Typisk sikkerhet er: 

  • Pant i eiendom
  • Selskapsgaranti
  • Personlig garanti

All sikkerhet vil være beskrevet i lånekampanjene, slik at en investor vet hva slags sikkerhet det er for lånet man investerer i. 

5. Lindorff Capital AS benyttes som sikkerhetsagent

Lindorff Capital AS benyttes som sikkerhetsagent på lånene. Ved mislighold av lån vil Lindorff Capital AS, som en profesjonell aktør, ta over ansvaret for inndrivelse at lånet. Dette  er en markedsledende aktør innen inkassoinndrivelse av folkefinansierte lån. 

Les mer om Lindorff Capital AS her.

6. Monner Crowd har mange investeringsmuligheter - mulighet til å spre risiko

En av de beste måtene å redusere risiko på for en investor er å spre pengene sine på mange lån. Da har man høyest sannsynlighet for å oppnå god avkastning over tid. 

Monner Crowd har desidert flest lånekampanjer i markedet. Det kommer nye investeringsmuligheter ofte, noe som gjør at en investor har mange muligheter til å nettopp spre investeringene sine på mange lån. 

FLERE ARTIKLER  
Alle artikler
Langsiktig sparing med crowdfunding
Hvorfor passer lånebasert crowdfunding for langsiktig sparing?
Få positiv realavkastning
Hvorfor man taper penger på å ha penger på sparekonto
Sparekonto eller lånebasert crowdfunding?
Hvorfor lånebasert folkefinansiering er en smartere sparemåte enn andre sparemåter
Crowdfunding av lån for å spre investeringer
Investor Emma ser på crowdfunding av lån som et smart tilskudd til investeringsporteføljen sin.