Alle artikler

Tredoblet vekst for hytteutvikler på Geilo

MG Eiendomsutvikling AS har opplevd eksplosiv vekst etter at de valgte en mer fleksibel form for finansiering. I løpet av få år har de blitt en etablert og ettertraktet hytteutvikler på populære Geilo.
Publisert
1.12.21
Lesetid ⏱
6 min
Sist oppdatert
23.11.2021
Crowdfunding
Skrevet av
Nora Staff
,
Marketing Manager i Monio

Hyttemarkedet er et utfordrende marked å etablere seg på. Likevel så MG Eiendomsutvikling AS tidlig potensiale til stor vekst i markedet på Geilo.

Selskapet har nå utviklet og bygget hele 12 kvalitetshytter - hvorav 5 er fullfinansiert via Monio. Disse lånene har bidratt til tredoblet vekst på kun halvannet år, og har gitt selskapet mulighet til å finansiere enda flere prosjekter for et ettertraktet marked.

Populært hyttemarked tross stive tomtepriser

Etterspørselen etter hytter på Geilo er stor; i 2018 ble det solgt hytter, tomt og hus for cirka kr 1 milliard - og ifølge MG Eiendomsutvikling AS har etterspørselen fortsatt inn i 2019, noe salget deres viser. Tomtene på Geilo er kjent for å være relativt stive i prisen - noe som kan være en utfordring. MG Eiendomsutvikling AS er likevel løsningsorienterte og gjennom sitt kontaktnett og gode rykte får de ofte tilgang på flotte tomter på Geilo før de legges ut i markedet. Det gjelder også tomtene på Kikut Nord, hvor de nå finansierer den første av disse via Monio. I tillegg ser de også etter tomter i utkanten av Geilo som er betydelig rimeligere, med færre naboer. For dem er det viktig å møte etterspørselen til flere sider av markedet. Selskapet får ofte tips om slike tomter før de kommer på markedet - noe som er en stor fordel. Grunneierne vet også at MG Eiendomsutvikling AS bestemmer seg raskt, og gjerne inngår avtale om overtakelse av flere tomter.

"Dette greier vi på grunn av Monio i ryggen, som er raske til å vurdere prosjekter og gjennomføre finansieringen. Et eksempel på dette er den nye tomten på Kikut som finansieres nå." - Terje Hugo Vanay
Terje Hugo Vanay og Stein Martin Gaarder

Bevarer norsk håndverkstradisjon

MG Eiendomsutvikling AS er aktivt involvert gjennom hele prosessen, fra jakten på den perfekte tomten, til salg av ferdig laftehytte. Selskapet har egen arkitekt som utvikler nye hyttemodeller som samsvarer med aktuelle reguleringsplaner. Tømmerhyttene til MG Eiendomsutvikling AS bygges i spesialbestilt håndlaftet tømmer, med grove stokker. Dette skaper et autentisk og naturlig utseende - som glir rett inn i den vakre naturen og landskapet på Geilo.

Alle hyttene MG Eiendomsutvikling AS utvikler er i god norsk håndverkstradisjon, med grovt tømmer som er tørket til 18% fuktighet - noe som er svært viktig for at hyttene skal ha et langt liv og god holdbarhet. Selskapet benytter seg dessuten kun av kvalitetsmaterialer og leverandører som Os Trekultur, Brunner-peiser, fliser fra Bergersen, skifer fra eksempelvis Oppdal eller Dovre, samt kjøkken i heltre.

Les hvordan denne finansieringsmodellen har gitt eiendomsselskapet bedre salgspriser.

Eksplosiv vekst ved hjelp av fleksibel finansiering

Siden bedriften begynte å finansiere prosjektene sine via Monio i 2018, har selskapet opplevd en tredobbel vekst i resultatet før skatt - fra kr 0,8 mill. i 2017, til kr 2,86 mill. i 2018. Kombinasjonen av lån via Monio og MG Eiendomsutvikling AS sine populære laftehytter, har bidratt til selskapets eksplosive vekst de siste årene.

"Uten drahjelpen Monio har bidratt med gjennom sin profesjonalitet, og dyktige og likandes mennesker, hadde vi aldri vært der vi er i dag," sier varamedlem i MG Eiendomsutvikling AS sitt styre, Terje Hugo Vanay.

Han mener Monio har god gjennomføringsevne, investorene fyller lånene raskt, og til en fornuftig rente som også kan regnes som en markedsføringskostnad. MG Eiendomutvikling AS mener crowdlending er et godt verktøy både for dem selv, og for andre SMB på markedet der de befinner seg.

"Når vi har valgt å gå for crowdlending er jo långiverne en viktig faktor, om ikke den viktigste," sier Terje.

Han mener investorene har bidratt til selskapets vekst, og gitt dem muligheten til å gjennomføre flere prosjekter, enn dersom de hadde valgt den tradisjonelle finansieringen gjennom banken.

"Vi er dypt takknemlige for alt våre investorer har bidratt med, og håper at de er med videre etter hvert som vi selger våre hytter, og nye prosjekter blir presentert. Med dette som bakgrunn skal vi fortsette å gjennomføre og levere slik at alle får godt betalt for sine investeringer også i fremtiden." Terje Hugo Vanay


Behov for fleksibel finansiering

Siden oppstart har MG Eiendomsutvikling AS prioritert å utvikle seg på tryggest mulig måte. Som de fleste andre nyoppstartede bedrifter har de et mål om å ha en god omsetning og en jevn vekst i egenkapitalen år for år, selv fra begynnelsen av. Etter flere vellykkede hytteprosjekter, økte mengden med potensielle nye prosjekter, men MG Eiendomsutvikling AS hadde ikke mulighet til å finansiere flere prosjekter med tradisjonell bankfinansiering. De hadde behov for finansiering på en annerledes måte, samt å bygge en merkevare som ville bli godt kjent og tatt imot blant kunder. Selskapet ble dermed nødt til å tenke utenfor boksen.

MG Eiendomsutvikling AS mener det kan være vanskelig som et nyetablert selskap å gå til en bank å legge frem et prosjekt. Finansiering via bank er ikke utfordrende i seg selv, men bankens krav til egenkapital og sikkerhet utover pant i det spesifikke prosjektet, gjør det vanskelig å gjennomføre flere prosjekter samtidig - spesielt som et nyoppstartet selskap. Etter at Terje Hugo Vanay leste om crowdlending, bestemte de seg for å gi den digitale, fleksible finansieringsformen en sjanse.

Skaper stort engasjement

Finansiering via Monio er en fin måte å markedsvalidere et produkt eller en tjeneste. Gjennom flere lån via Monio, har MG Eiendomsutvikling AS fått både markedsvalideringen og finansieringer de har trengt for å vokse. Noen viktige faktorer for vekst, er markedsføring, og å engasjere mennesker som tror på mulighetene til selskapet med kapitalbehov. MG Eiendomsutvikling AS har selv engasjert mange investorer som har troen på deres vekst. Over 800 investorer har investert i lån til MG Eiendomsutvikling AS via Monio, som viser et sterkt engasjement og tro på veksten og utviklingen til selskapet samt hyttene de leverer.

Veien videre: Fortsette letingen etter de mest attraktive tomtene

MG Eiendomsutvikling AS har siden starten hatt en langsiktig plan om å utvikle seg på en trygg måte. Deres mål er å bygge egenkapital år for år og de har hatt en jevn økning av omsetning både i 2018 og hittil i år. Med fleksibel finansiering gjennom Monio har de fått større mulighet til å gå inn i de prosjektene de har tro på. Per i dag har de 3 hytteprosjekter som er fullfinansiert via Monio, nemlig Blomset 1, 2 & 3. Alle disse hyttene er solgt, de siste to venter overtagelse i desember 2019. Ut over det har de Solhovda og Kikut 1 som finansieres gjennom Monio.

MG Eiendomsutvikling AS ønsker å fortsette letingen med å sikre seg de mest attraktive tomtene som kan oppdrives i området i og rundt Geilo. På bakgrunn av selskapets gode suksess, er de svært positive til fremtiden.